Twierdza

Z Tribalwars Wiki PL
Przejdź do nawigacji
Stronghold Artwork

Twierdza to funkcja gry wprowadzona w marcu 2019 (na Plemiona.pl debiutująca w maju 2019 na świecie 142), która oferuje plemieniu możliwość wspólnego wybudowania twierdzy. Dostarcza ona rozmaitych korzyści, wśród których najważniejszą jest opcja wysyłania ataków większych niż z normalnych wiosek. Budowa twierdzy jest kosztownym przedsięwzięciem i wymaga zespołowej pracy całego plemienia. Każdy członek plemienia może wnieść swój wkład do twierdzy ale tylko władze plemienia mogą nią zarządzać. Wrogie twierdze mogą być atakowane i niszczone, co przyniesie nagrody atakującemu plemieniu.

Budowa twierdzy

Władze plemienia na ekranie Plemię -> Twierdza muszą zdefiniować współrzędne, na których ma zostać zbudowana twierdza. Natychmiast po tym, konstrukcja ta staje się widoczna na mapie. Na tym etapie twierdza nie pełni jeszcze żadnej funkcji, wymaga jedynie surowców do jej wzniesienia. Wszyscy członkowie plemienia mogą wysyłać surowce ze swoich wiosek, aby pomóc w budowie twierdzy. Surowce wysłane do twierdzy nie mogą zostać odesłane z powrotem.

Jeśli wymagana liczba surowców nie zostanie dostarczona na czas, to cała konstrukcja zniknie z mapy a wszystkie nadesłane do niej surowce przepadają. Czas w jakim należy skompletować potrzebne surowce wynosi 72 godziny na świecie z prędkością 1 (i proporcjonalnie mniej na światach szybszych, czyli np. 36 godzin na świecie z prędkością 2). Wszystkie ataki wysyłane na plac budowy są zamieniane na odwiedziny, a następnie powracają do swoich macierzystych wiosek.

Rozbudowa twierdzy

Po ukończeniu 1 poziomu budowy twierdza jest gotowa do używania. Ale by uczynić ją silniejszą można ją rozbudować, aż do 10 poziomu. Rozbudowa ta także wymaga dostarczenia surowców, ale - w przeciwieństwie do wznoszenia 1 poziomu - może być wykonana w dowolnym czasie i nie musi zostać ukończona w żadnym określonym przedziale czasowym. Gdy rozbudowa zostanie ukończona, to wszystkie budynki twierdzy zostają zaktualizowane na nowy poziom (zgodnie z poniższą tabelką). Tak samo się dzieje, gdy poziom twierdzy zostanie obniżony. Koszty budowy/rozbudowy twierdzy są powiązane z liczbą wiosek posiadaną przez plemię.

Budynki wewnątrz twierdzy są uzależnione od poziomu twierdzy. Poza murem i ratuszem nie mogą zostać uszkodzone, a tylko mur może zostać naprawiony. Twierdza zawsze posiada "pierwszy kościół", nawet gdy kościoły są nieaktywne na danym świecie. Ale ten kościół nie posiada żadnego zasięgu oddziaływania, jego zakres obejmuje wyłącznie samą twierdzę.

Budynki twierdzy
Ikona Poziom Ratusz Mur Koszary Stajnia Warsztat Plac Kuźnia Kościół
Stronghold Construction Site 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Stronghold Level 1+2 1 3 2 2 2 1 15 1
2 6 4 4 4 2


Stronghold Level 3+4 3 9 6 6 6 3


4 12 8 8 8 4


Stronghold Level 5+6 5 15 10 10 10 5


6 18 12 12 12 7


Stronghold Level 7+8 7 21 14 14 14 9


8 24 16 18 16 11


Stronghold Level 9+10 9 27 18 22 18 13


10 30 20 25 20 15Bonusy twierdzy

Twierdza posiada następujące stałe bonusy:

  • Znacznie większa możliwa populacja niż w normalnych wioskach.
  • Dużo większa pojemność spichlerza. Jeśli ustawienia świata na to pozwalają, to znajdujące się w nim surowce mogą zostać zrabowane.
  • Bonus 100% do czasu rekrutacji jednostek w porównaniu do standardowych wiosek.
  • Każdy poziom twierdzy wydłuża czas trwania umiejętności plemienia o 10%, aż do poziomu 100%.

Obniżanie poziomu wrogiej twierdzy będzie skutkowało nagrodami dla plemienia w postaci:

  • Darmowych monet dla wszystkich członków plemienia. Ich liczba zależy od liczby wiosek wrogiego plemienia oraz poziomu atakowanej twierdzy.
  • Czasowego bonusu 100% do rekrutacji jednostek, jeżeli w wyniku ataku poziom wrogiej twierdzy został obniżony.

Atakowanie twierdzy

Atak na twierdzę przypomina atak na normalną wioskę, ale są tu trzy istotne różnice:

  • Przy atakowaniu twierdzy tylko mur lub ratusz mogą być celem maszyn oblężniczych.
  • Twierdza może zostać jedynie zniszczona (p. poniżej), ale nie podbita. Kiedy jej poziom osiągnie 0, to powraca do etapu placu budowy (tak jak podczas jej budowy) i wymaga ponownego dostarczenia wymaganej liczby surowców, w przeciwnym wypadku zostanie usunięta z mapy.
  • Twierdza korzysta ze specjalnego systemu zwanego "Bitność".


Bitność

Ataki na lub z twierdzy używają parametru zwanego Bitność, który działa podobnie do systemu "morale" (jednak jest od niego niezależny, czyli występuje także na tych światach, na których morale jest nieaktywne). Bitność wpływa na siłę wojsk atakujących i jest obliczana w momencie wysyłania wojsk na lub z twierdzy. Kalkulacja opiera się na ilości punktów plemienia/gracza. Opuszczenie czy dołączenie do plemienia nie wpływa na Bitność. Wartość tego współczynnika mieści się w przedziale od 20% do 150%.

Naprawa muru

Mur twierdzy działa w ten sam sposób co w każdej normalnej wiosce, ale władze plemienia mogą go tylko naprawiać, a nie budować. Mur może być naprawiony tylko do maksymalnego poziomu dla danego poziomu twierdzy (p. tabelka powyżej).

Obniżanie poziomu twierdzy

Poziom twierdzy można obniżyć poprzez atakowanie jej ratusza. Poziom twierdzy zależy bowiem od poziomu jej ratusza, po jego zaokrągleniu w dół. Na przykład: jeśli twierdza na poziomie 8 (z ratuszem na poziomie 24) zostanie zaatakowana i jej ratusz zostanie zburzony do poziomu 23, to poziom całej twierdzy zostanie obniżony do 7, a w konsekwencji ratusza do 21 (zgodnie z tabelką powyżej). Więc ostatecznie na skutek ataku poziom ratusza zostałby obniżony o 3, a całej twierdzy o 1.