Z Tribalwars Wiki PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

Każdy świat ma swój styl i zasady gry. W miarę rozwoju plemion zaczęły powstawać nowe jednostki i budynki. Każdy styl charakteryzuje się czymś innym i do każdego potrzeba trochę innej taktyki. Poniżej opisane są style, które możemy spotkać na polskich światach.


Stary styl

Styl ten charakteryzuje się tym, że nie posiada Rycerz.png Rycerza, Lucznik.png Łuczników, Monet i Kościóła. Technologia do zbadania w kuźni jest trzystopniowa. Występują trzy poziomy rozbudowania pałacu, a surowce do rekrutacji Szlachcic.png szlachciców zbierane są w postaci paczek.

Jest to pierwszy styl gry, który pojawił się wraz z powstaniem polskiej wersji językowej.

Klasyczny styl

Nie występują tu Rycerz.png Rycerz, Lucznik.png Łucznik, Monety, i Kościół. Dziesięć stopni technologii w Kuźni. Na światach w tym stylu obowiązuje reguła zagrody. Pierwszy raz styl ten pojawił się na świecie Classic.


Nowy styl 3.0

Zawiera Rycerz.png Rycerza i Lucznik.png Łuczników. Aby zrekrutować Szlachcic.png szlachcica, trzeba wybijać w pałacu monety. W kuźni znajdziemy tylko jeden poziom technologii na zasadzie: "zbadane/niezbadane". Rycerz.png Rycerz nie odnajduje przedmiotów - brak zbrojowni, brak osad koczowników. Pierwszym światem gry w tym stylu był Świat 3

Jest najprostszym stylem, w związku z brakiem komplikacji (brak przedmiotów rycerza, osad koczowniczych, kościołów, obozów wojskowych) i wprowadzonymi uproszczeniami (pojedyncza technologia, jeden poziom pałacu z monetami zamiast paczek surowców).


Nowy styl 4.0

Charakterystyka stylu: występują Rycerz.png Rycerz i zbrojownia, do której trafiają znalezione przez niego przedmioty, Lucznik.png Łucznik, monety, osady koczowników, w kuźni technologia jednopoziomowa. Po praz pierwszy styl ten wystąpił na świecie 13.


Nowy styl 5.0

Jest ulepszeniem stylu 4.0. Tak samo, jak w poprzednim występują tutaj Rycerz.png Rycerz znajdujący przedmioty, zbrojownia, Lucznik.png łucznicy, technologia jednopoziomowa, osady koczownicze. Przedmioty rycerza i wioski bonusowe zostały ulepszone (dają więcej korzyści dla gracza). Wraz z nowym stylem 5.0 pojawiły się dwa nowe budynki: Pierwszy kościół i Kościół. Budynki te nie są związane na stałe z tym stylem, więc nie na każdym świecie w stylu 5.0 się one znajdują.


Nowy styl 6.0

Na światach z tym stylem występują Rycerz.png Rycerz znajdujący przedmioty, zbrojownia, Lucznik.png łucznicy, technologia jednopoziomowa, osady koczownicze. Przedmioty rycerza i wioski bonusowe zostały ulepszone (patrz styl Nowy styl 5.0). Najważniejszą zmianą jest pojawianie się obozu wojskowego. Styl ten został pierwszy raz wprowadzony na świecie 42